لطفا در صورتیکه پسورد اکانت شما توسط صاحب اصلی اکانت تغییر کرد، مشکل را با ما در چت سایت (حتی در صورت آفلاین بودن ما) و یا کانال تلگرام درمیان بگذارید(ارسال شماره سفارش چهار رقمی الزامی می باشد و بدون آن قادر به ارسال اکانت جایگزین برای شما نخواهیم بود)؛در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی و اکانت جایگزین ظرف نهایتا ۲۴ ساعت برای شما ایمیل خواهد شد.با سپاس رد کردن

})