آموزش رفع ارور Well that didnt go as planned در اوریجین

آموزش استفاده از اکانتهای اوریجین و یوپلی

آموزش فعال کردن سی دی کی بازیها بصورت متنی

آموزش رفع ارور we’re sorry but we’re having some technical difficulties

your download hass been paused در اوریجین

آموزش رفع Your download has been paused در اوریجین

آموزش و توضیحات در مورد اکانتهای ترکیبی PS4